Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników OPS Dzielnicy Białołęka w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy projektu pt. „Profesjonalni w działaniu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

ikona pdfOgłoszenie o zamówieniu - (PDF 450KB)

ikona pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (PDF 639KB)

ikona pdfOpis przedmiotu zamówienia - (PDF 414KB)

ikona word

 

Załączniki do SIWZ (DOC 1MB)

 

ikona pdfWzór umowy - (PDF 356KB)

ikona pdfOdpowiedzi na pytania wykonawców - (PDF 189KB)

ikona pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (PDF 85,1KB)

ikona pdfOdpowiedzi na pytania wykonawców cz. 2 z dnia 22.12.2020 - (PDF 188KB)

ikona pdfZałącznik Nr 8A do SIWZ- Wzór umowy z wykonawcą będącym osobą fizyczną - (PDF 362KB)

ikona pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.12.2020 - (PDF 79,8KB)

ikona pdfZałączniki Nr 4-6 do Załącznika nr 8A do SIWZ - (PDF 1.8MB)

ikona pdfInformacja z otwarcia ofert - (PDF 312KB)

ikona pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Nr 1 - (PDF 304KB)

ikona pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Nr 2, 4 oraz 7 - (PDF 308KB)

ikona pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Nr 3 - (PDF 305KB)

ikona pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Nr 6 - (PDF 299KB)

ikona pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Nr 5 - (PDF 303KB)

ikona pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510421053-N-2021 - (PDF 100KB)

ikona pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510417735-N-2021 - (PDF 110KB)

 

 

UWAGA: Zmiana terminów składania i otwarcia ofert!

Termin składania ofert - 28.12.2020 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert - 28.12.2020 r., godz. 09:15.