Przemoc – to każde, zamierzone, celowe oraz  wykorzystujące przewagę  zachowanie skierowane przeciwko bliskiej osobie, które wyrządza jej szkodę poprzez naruszenie jej praw i dóbr osobistych. Może przejawiać się na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej , ekonomicznej bądź seksualnej.

Przemoc może dotyczyć zarówno osób dorosłych jak i dzieci, które są wobec niej bezbronne .Może dotykać kobiet i mężczyzn w różnym wieku ,osób zdrowych i chorych ,o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. Przemoc może zdarzyć się w życiu każdego człowieka.

PRZEMOC może być :

FIZYCZNA

PSYCHICZNA

EKONOMICZNA

SEKSUALNA

bicie,

szantażowanie,

zabieranie pieniędzy,

dotykanie, całowanie bez zgody,

popychanie,

poniżanie,

zabraniania pójścia do pracy,

prezentowanie treści seksualnych pomimo sprzeciwu,

ciągniecie za włosy,

wmawianie winy,

niszczenie rzeczy osobistych,

zmuszanie do odbywania stosunku seksualnego,

wykręcanie rąk,

wyzywanie,

demolowanie mieszkania,

zmuszanie do oglądania pornografii,

duszenie,

ośmieszanie,

itp..

itp.

spoliczkowanie,

kontrolowanie,

 

 

itp.

ciągłe niepokojenie,

 

 

 

itp..

 

 

 

 

JEŚLI DOŚWIADCZACH PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM – ZADZWOŃ!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

tel. 22 300 20 45, 22 300 20 40 wew. 23

lub skontaktuj się drogą mailową -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CAŁODOBOWY OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" - 800 12 00 02

CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 116 111

 

Procedura ,, Niebieskie Karty’’

 

Procedura ,,Niebieskie Karty’’ jest to procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie i pomoc jej członkom. W przepadku podejrzenia, że w rodzinie może dochodzić do aktów przemocy wszczynana jest procedura ,, Niebieskie Karty’’ przez przedstawicieli pięciu instytucji :

  • POMOCY SPOŁECZNEJ np. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • OCHRONY ZDROWIA np. pielęgniarka, lekarz, ratownik medyczny.
  • POLICJI np. dzielnicowy, patrol interwencyjny policji.
  • OŚWIATY np. pedagog, psycholog, nauczyciel.
  • KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH.

 

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza NK- A przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

 

W chwili wszczęcia procedury ,,Niebieskie Karty ‘’ z rodziną  zaczynają współpracować specjaliści w formie Grupy Roboczej powołanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Grupy Roboczej wchodzą specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. pracownik socjalny, policjant dzielnicowy, pedagog/ psycholog szkoły do której uczęszczają dzieci, członek KRPA.

 

Zadaniem grup roboczych jest m.in.:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • w konsekwencji zatrzymanie przemocy.

 

Procedura ,, Niebieskie Karty’’ prowadzona jest tak długo, dopóki przemoc nie zostanie zatrzymana.

Procedura ,,Niebieskie Karty’’ może być zakończona tylko decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie lub sprawcy przemocy nie decydują o zamknięciu procedury.