Uprzejmie informujemy, że Ośrodek w związku z Poleceniem wydanym w dniu 14 marca 2020 r. przez Wojewodę Mazowieckiego prowadzi na terenie dzielnicy Wola działania koordynowania pomocy i zabezpieczenia pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną, zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).


Dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji Poleceń zgodnie z instrukcjami Wojewody Mazowieckiego.

 

ikona pdfPismo Wojewody Mazowieckiego dot. zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. - (PDF 1.1MB)