Wieloletnia tradycja wolontariatu w Białołęckim OPS-ie

 

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ma bogatą 10 letnią tradycję. Początki wolontarystycznej przygody sięgają maja 2001 roku, kiedy to Polska dotknięta została klęską powodzi. Młody jeszcze wtedy Klub Wolontariusza pokazał po raz pierwszy swoją siłę i moc spontanicznego odruchu serca. Wtedy pierwszy raz białołęccy wolontariusze, Ci młodsi i starsi, włączyli się spontanicznie do pracy przy zbiórce darów – żywności oraz środków czystości dla powodzian. Pierwsza akcja zakończyła się sukcesem. Udało się uzbierać 40 ton darów, które zostały przekazane mieszkańcom Gminy Pokrzywnica. Była to pierwsza akcja raczkującego Wolontariatu. Ważną kwestią był fakt, iż Klub Wolontariusza nie miał jeszcze wtedy swojej stałej siedziby, a wolontariusze spotykali się w miejscu pracy pracowników socjalnych.

 

W 2001 r. Ośrodek zapoczątkował tradycję organizacji Wigilii dla osób ubogich, samotnych i chorych. Od tamtej chwili wolontariusze aktywnie uczestniczą w organizacji tej podniosłej uroczystości włączając się do przygotowań: dekoracji sali, podawania posiłków podczas Wigilii, pomocy osobom niepełnosprawnym w przybyciu na uroczystość.

 

Klub Wolontariusza w 2002 roku podjął  dużą akcję pt. „Bezpłatna Giełda Podręczników i przyborów szkolnych”, która miała na celu wymianę książek i darowanie ich innym. Patrząc na skalę tego wydarzenia, sam pomysł „giełdy” okazał się bardzo trafiony. Dzięki tej akcji wiele osób mniej zamożnych miało możliwość zaopatrzenia się w bezpłatne podręczniki oraz niezbędne przybory szkolne.

 

Wrzesień 2002 roku przyniósł zmiany. Klub Wolontariusza otrzymał własne pomieszczenia po Komisariacie Policji przy ul. Vincenta van Gogha 7. Wolontariusze z Białołęckiego Klubu szybko podjęli działania mające na celu przystosowanie pomieszczeń do potrzeb ich spotkań. Przez pierwsze lata w nowych pomieszczeniach Klubu prowadzone były różnego rodzaju grupy zainteresowań m.in.: grupa komputerowa oraz grupa plastyczna prowadzona przez wolontariuszy seniorów.

 

Przez kolejne lata Klub Wolontariusza funkcjonował bardzo prężnie realizując szeroko pojętą pomoc w formie integracji młodzieży i dzieci, ale przede wszystkim seniorów z lokalną społecznością poprzez włączanie ich w działalność Klubu. Zawsze staraliśmy się i nadal staramy  się aby w naszych działaniach kierować się dobrem drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy zgłaszający się do nas wolontariusz jest traktowany w sposób indywidualny, analizowane są jego mocne i słabe strony aby można było określić właściwe miejsce, formę pomocy, którą może realizować. Nie zapominamy również o osobach, na rzecz, których pomoc będzie świadczona…jedni i drudzy nadają rytm i sens naszej pracy.