22 300 20 40
22 300 20 41
22 300 20 42
22 300 20 46
22 300 20 47
22 300 20 48

fax. 22 614 70 00 wew. 42

 

 Pracownicy socjalni obsługujący rejony opiekuńcze: 

Imię i Nazwisko

nr wew.

nr tel. służbowego

Marcin Młot  75 723-241-628
Joanna Drela  73  
Monika Kowalska  24 500-128-945
Krzysztof Piotrowski  28 509-268-623
Katarzyna Dobruk
 30 780-703-083
Agnieszka Sąsiadek  29 723-244-039
Małgorzata Zakrzewska  13 723-240-934
Jolanta Figat  14 723-244-063

 

Pracownicy socjalni realizujący pomoc dla osób bezdomnych:

Imię i Nazwisko

nr wew.

nr tel. służbowego

Anna Szczepańska
 27 504-814-163
Anna Wąsowska
 25 723-247-809
Katarzyna Tomaszewska
 26 723-241-719
Katarzyna Myśliwiec
 26 723-247-822

 

ikona pdf Rejony pracowników socjalnych - (PDF 367KB)