Głównym zadaniem Działu jest realizowanie szeroko pojętej pomocy pozamaterialnej na rzecz osób i rodzin mieszkających w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Dział świadczy pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego przy ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami innych służb i instytucji oraz organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem działu jest zapewnienie wsparcia osobom doświadczających przemocy w rodzinie oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Dział Pomocy Specjalistycznej zajmuje się także obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe zadania działu realizowane są poprzez:

 

  • Pomoc psychologiczną udzielaną w formie: rozmów i konsultacji indywidualnych (wspierających, motywujących lub poszerzających świadomość), interwencji i wizyt w środowisku, pracy nad rozwiązaniem konkretnych problemów klientów (osobistych, małżeńskich, wychowawczych), współpracy z pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami innych instytucji (kuratorami, pedagogami, lekarzami itp.), uczestnictwa w grupach roboczych.
  • Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, im. dla dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,
  • Świadczenie rozszerzonej pracy socjalnej wobec osób objętych procedurą "Niebieskie Karty,
  • Podejmowanie działań interwencyjnych w celu zapobiegania przemocy w rodzinie,
  • Współpracę ze wszystkimi służbami powołanymi do pomocy rodzinie – Policja, Kuratorzy Sądowi, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Fundację, Stowarzyszenia,
  • Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.