Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej opsbialoleka.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.opsbialoleka.waw.pl.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01,  zaktualizowano dnia 2023-03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej w zakładce kontakt umieszczono informację o działalności OPS-u w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz nagrania w polskim języku migowym

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Tylutki,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 300 20 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa (skrzydło lewe)

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt obsługi klienta znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku. Przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

19.04.2022 roku zostały zakupione dwie pętle indukcyjne:stała i przenośna, na  które środki finansowe zostały pozyskane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na obszar A i B. Pętla stała została zainstalowana w budynku przy ul. Marywilskiej 44c (skrzydło lewe).

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa (skrzydło prawe)

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt. „Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Porajów 14, 03-188 Warszawa (trzy oddzielne lokale: Zespół Wsparcia Społecznego ZWS, Miejsce Aktywności Lokalnej MAL, Dział Wsparcia Społecznego DWS)

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Wejścia  ZWS i MAL oznakowane są kontrastowymi pasami, ułatwiającymi lokalizację wejścia osobom niedowidzącym. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej MAL na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza. W talencie znajduje się przewijak dla osób o szczególnych potrzebach i przycisk alarmowy przywołujący.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

Lokal Działu Wsparcia Społecznego DWS nie został objęty audytem. Na dzień przeprowadzania audytu powyższy lokal nie należał jeszcze do zasobów OPS.

W lokalu nie ma toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma też oznakowani w postaci tabliczek NFC.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Vincenta van Gogha 7, 03-188 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dwie pętle indukcyjne zostały zakupione dnia 19.04.2022

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

We wszystkich budynkach OPS Białołęka w roku 2022 zostały przeprowadzone audyty dostępności przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215, 53-439 Wrocław. Otrzymano raport z wykonania audytu. Niektóre wskazania z audytu zostały już wprowadzone w budynkach OPS.